Комисија за акредитацију Здравствених установа у другој редовној посети Дому здравља Мали Зворник

Дана 21.12.2015.године Комисија за акредитацију Здравствених установа била је у другој редовној посети Дому здравља Мали Зворник

Акредитација је поступак оцењивања квалитета рада здравствене установе, на основу примене оптималног нивоа утврђених стандарда рада здравствене установе у одређеној области здравствене заштите, односно грани медицине. Процес акредитације је конципиран тако да обезбеди оквир који ће омогућити здравственим установама да дефинишу и имплементирају потребне промене и направе приоритете за континуирано унапређење сопствених услуга.

Основа акредитације су препоручени и развијени стандарди од стране здравствених професионалаца за здравствене установе, a у складу са интернационалним стандардима. Сет акредитацијаских стандарда за домове здравља у Србији обухвата:

·           Стандарде лечење пацијента у општој медицини, гинекологији, педијатрији, специјалистичко –консултативној служби и поливалентну партонажу,

·           Стандарде клиничке подршке: фармацеутска здравствена делатност, лабораторијска дијагностика и радиолошка дијагностика,

 

·            Неклиничке стандарде за животну средину, људске ресурсе, управљање информацијама, руковођење и управљање

2011. Дом здравља Мали Зворник
By: Fresh Joomla templates