Оглас за пријем дипломираног економисте у радни однос на одређено време

23.12.2015. године

Дом здравља Мали Зворник објављује Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом до повратка запослене са породиљског одсуства

1. Дипломирани економиста - 1 (један) извршилац

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у "Пословима" огласним новинама Националне службе за запошљавање и на интернет адресама Министарства здравља Републике Србије и Дома здравља "Мали Зворник".

Текст огласа>>>

Одлука о извору кандидата>>>

2011. Дом здравља Мали Зворник
By: Fresh Joomla templates