Изаберите свог лекара

Законом о здравственом осигурању дефинисано је питање изабраног лекара, који се бира најмање на годину дана. 

·         за децу до 18 година старости предвиђено је да имају изабраног лекара у области педијатрије и стоматологије;

·         сви старији од 18 година имају право да изаберу лекара опште праксе или специјалисту медицине рада,

·         за особе женског пола старије од 15 година предвиђено је да имају изабраног гинекологa;

·         одрасли пацијенти старији од 65 година могу да изаберу стоматолога

 

Изабрани лекар води рачуна о  здрављу пацијента, у редовном је контакту са њим, боље га познаје и упућенији је у његово здравствено стање.Уколико постоји неко оболење, континуирано прати и лечи. Пацијент добија ефикаснију и квалитетнију здравствену заштиту, лакше долази до лекара.

Изабрани лекар  има могућност да позива пацијенте и заказује редовне годишње и превентивне прегледе. Редовни прегледи важни су због раног откривања премалигних и малигних промена,  контроле рађања и правовременог планирања породице...Сада заједнички, лекар и пацијент могу спречити, а не више само лечити неку болест.

 

Изабрани лекар

 

Лекар се бира на период од једне календарске године, са списка лекара, који је истакнут у свакој служби у Дому здравља.

Једном дата изјава о избору лекара, продужава се аутоматски сваке календарске године, све док се не да изјава о промени изабраног лекара.

Ако је изабрани лекар привремено одсутан, због коришћења годишњег одмора, боловања и др., Дом здравља ће обезбедити лекара који привремено замењује изабраног лекара.

Пацијенти имају право да промене изабраног лекара по истеку календарске године, без навођења разлога промене.

Особе  незадовоље својим изабраним, или лекаром који им је додељен као замена, могу захтевати промену изабраног лекара и пре истека календарске године,  али у изјави морају да наведу  разлог промене.

 

Како изабрати свог лекара?

 

Да бисте добили свог изабраног лекара, потребно је да се јвите у Дом здравља, попуните одговарајући формулар,  који ће те  добити у служби у којој бирате лекараи ту обавити склапање уговора.

 

 

2011. Дом здравља Мали Зворник
By: Fresh Joomla templates