Јавна набавка 02/16 - Набавка лекова

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15)  и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Набавка лекова обликована по партијама број 2/16, 

ДОМ ЗДРАВЉА “МАЛИ ЗВОРНИК“
РИБАРСКА БР.25, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује:

ПОЗИВ

За подношење понуда за јавну набавку мале вредности
Набавка лекова

Позив>>>

Конкурсна документација>>>

Одлука о додели Уговора>>>

Одлука о обустави поступка за партије I, III и IV>>> 

Обавештење о обустави поступка>>>

Обавештење о закључењу уговора - Партија II>>>

2011. Дом здравља Мали Зворник
By: Fresh Joomla templates