Јавна набавка 03/16 - Лабораторијски материјал

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15)  и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Лабораторијски материјал обликована по партијама број 3/16, 

ДОМ ЗДРАВЉА “МАЛИ ЗВОРНИК“
РИБАРСКА БР.25, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује:

ПОЗИВ
За подношење понуда за јавну набавку мале вредности
Лабораторијски материјал

Позив>>>

Конкурсна документација>>>

Појашњење конкурсне документације>>>

Појашњење конкурсне документације 2>>>

Одлука о додели Уговора>>>

Одлука о обустави поступка>>>

Обавештење о закључењу уговора - партија I>>>

Обавештење о закључењу уговора - партија III>>>

2011. Дом здравља Мали Зворник
By: Fresh Joomla templates