Јавна набавка 04/16 - Санитетски материјал

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15)  и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Санитетски материјал обликована по партијама број 4/16, 

ДОМ ЗДРАВЉА “МАЛИ ЗВОРНИК“
РИБАРСКА БР.25, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује:

ПОЗИВ
За подношење понуда за јавну набавку мале вредности
Санитетски материјал 

Позив>>>

Конкурсна документација>>>

Појашњење конкурсне документације>>>

Измењена Конкурсна документација>>>

Обавештење о продужењу рока>>>

Појашњење конкурсне документације 2>>>

Одлука о обустави поступка за партије V и VIII>>>

Одлука о додели уговора>>>

2011. Дом здравља Мали Зворник
By: Fresh Joomla templates