Јавна набавка 02/17 - Набавка нафтних деривата

На основу чл. 60 ЗЈН, („Сл.гласник РС“,бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности за набавку нафтних деривата, Наручилац, Дом здравља Мали Зворник

Објављује 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Јавна набавка мале вредности 

Предмет јавне набавке је набавка нафтних деривата за потребе Дома здравља Мали Зворник


ПОЗИВ за подношење понуда >>>

КОНКУРСНА документација >>>

2011. Дом здравља Мали Зворник
By: Fresh Joomla templates