Јавна набавка 03/17 - Санитетски материјал

На основу члана 60. Законао јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије, број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредностиза набавку санитетског материјала, ЈН 03/2017  

ДОМ ЗДРАВЉА МАЛИ ЗВОРНИК
РИБАРСКА БР.25, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК 

Објављује: 

ПОЗИВ 

За подношење понуда  за јавну набавку мале вредности
Предмет јавне набавке је набавка санитетског материјала

Позив за подношење понуда>>>

Конкурсна документација>>>

2011. Дом здравља Мали Зворник
By: Fresh Joomla templates