Јавна набавка мале вредности број: 02/2020

Јавна набавка мале вредности број: 02/2020

 Набавка санитетског материјала за партије 5, 6 и 8 за потребе Дома здравља Мали Зворник

Позив

Конкурсна документација

 

2011. Дом здравља Мали Зворник
By: Fresh Joomla templates