Оглас за пријем у радни однос Доктор медицине - изабрани лекар на одређено време

Објављено 13.03.2020. године

Дом здравља Мали Зворник објављује Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом до повратка запослене са специјализације а најдуже за период од 24 месеца. трајању до 6 месеци

1. Доктор медицине - изабрани лекар - 1 (један) извршилац - за рад у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва са хитном медицинском помоћи, кућном негом и лечењем, специјалистичко-консултативном делатношћу и лабораторијском, радиолошком и ултразвучном дијагностиком.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања на интернет адресама Министарства здравља Републике Србије и Дома здравља "Мали Зворник".

Текст конкурса

2011. Дом здравља Мали Зворник
By: Fresh Joomla templates