ОБАВЕШТЕЊЕ О СЕРОЛОШКОМ ТЕСТИРАЊУ НА ЛИЧНИ ЗАХТЕВ ГРАЂАНА НА SARS.COV-2

 

У ДОМУ ЗДРАВЉА МАЛИ ЗВОРНИК ОД 03.06.2020. ГОДИНЕ ВРШИЋЕ СЕ СЕРОЛОШКО ТЕСТИРАЊЕ НА ЛИЧНИ ЗАХТЕВ ГРАЂАНА НА SARS.COV-2.

 

ТЕСТИРАЊЕ НА ЛИЧНИ ЗАХТЕВ ПРИМЕНОМ БРЗИХ ИМУНОХРОМАТОГРАФСКИХ ТЕСТОВА ВРШИЋЕ СЕ РАДНИМ ДАНИМА ОД 10 ДО 12 ЧАСОВА У ЛАБОРАТОРИЈИ ДОМА ЗДРАВЉА МАЛИ ЗВОРНИК.

 

ПОТРЕБНО ЈЕ ДА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ГРАЂАНИ,ПРЕ ТЕСТИРАЊА УПЛАТЕ ИЗНОС ОД 1.200,00 ДИНАРА НА ЖИРО РАЧУН КОЈИ ЈЕ ОТВОРЕН КОД РФЗО-а БРОЈ: 840-17750-34

 

РЕЗУЛТАТИ СЕ ДОБИЈАЈУ ИСТОГ ДАНА.

 

2011. Дом здравља Мали Зворник
By: Fresh Joomla templates