Јавна набавка мале вредности број: 05/2020

 

Јавна набавка мале вредности број:05/2020


Набавка лабораторијског материјала за партију 1-РЕАГЕНСИ ЗА АПАРАТ БТ 1500 и SYSMEX  XN 350 за потребе Дома Здравља Мали Зворник.


Позив

Конкурсна документација

 

2011. Дом здравља Мали Зворник
By: Fresh Joomla templates