Оглас за пријем лекара на одређено време


О   Г   Л   А   С

 

 За пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом

 

  1.  До повратка запослене са специјализације - ДОКТОР МЕДИЦИНЕ – ИЗАБРАНИ ЛЕКАР    један  извршилац – за рад у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва са хитном медицинском помоћи, кућном негом и лечењем, специјалистичко-консултативном делатношћу и лабораторијском, радиолошком и ултразвучном дијагностиком

 

  1. До повратка запослене са боловања - ДОКТОР МЕДИЦИНЕ – ИЗАБРАНИ ЛЕКАР    један  извршилац – за рад у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва са хитном медицинском помоћи, кућном негом и лечењем, специјалистичко-консултативном делатношћу и лабораторијском, радиолошком и ултразвучном дијагностиком

          Текст конкурса

          Одлука о избору кандидата

 

2011. Дом здравља Мали Зворник
By: Fresh Joomla templates