Оглас за пријем у радни однос администратор информационих система и технологија на неодређено време

Дом здравља Мали Зворник објављује Јавни оглас за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом.

1. Администратор информационих система и технологија - 1 (један) извршилац 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања на интернет адресама Министарства здравља Републике Србије и Дома здравља "Мали Зворник".

Текст конкурса

Одлука о избору кандидата

2011. Дом здравља Мали Зворник
By: Fresh Joomla templates