Извршено оцењивање квалитета рада и пружања здравствених услуга

У пeриоду од 12-14. новембра у Дому здравља „Мали Зворник“ боравио је тим за спољашње оцењивање Агенције за акредитацију здравствених установа. Тим је извршио оцењивање квалитета рада и пружања здравствених услуга у здравственој установи у односу на Стандарде за акредитацију здравствених установа примарног нивоа здравствене заштите („Сл.гласник РС“ број 25/11).

 

Координатор за акредитацију у Дому здравља Мали Зворник  је Др Гордана Цмиљановић, специјалиста опште медицине и помоћник директора.

 

 

2011. Дом здравља Мали Зворник
By: Fresh Joomla templates