Оглас за пријем доктора медицине у радни однос на одређено време

22.02.2017. године

Дом здравља Мали Зворник објављује Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом због повећаног обима посла, на временски период од годину дана:

1. Доктор медицине - 1 (један) извршилац

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање и на интернет адресама Министарства здравља Републике Србије и Дома здравља "Мали Зворник".

Текст огласа>>>

Одлука о избору кандидата>>>

Оглас за пријем медицинске сестре у радни однос на одређено време

28.12.2016. године

Дом здравља Мали Зворник објављује Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом до повратка запослене са породиљског одсуства и одсуства због неге детета

1. Медицинска сестра - техничар - општи смер - 1 (један) извршилац

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање и на интернет адресама Министарства здравља Републике Србије и Дома здравља "Мали Зворник".

Текст огласа>>>

Набављено ново теренско возило

28.12.2016

За потребе кућних посета и транспорта пацијената из удаљених сеоских подручја до Дома здравља набављено је ново теренско возило.

Из буџета Општине Мали Зворник за ову набавку издвојено је 2.500.000 динара.

Јавна набавка 12/2016 - Путничко-теренско возило

На основу члана39. 52. и 53.Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012), директор Дома Здравља „Мали Зворник“ доноси: 

О Д Л У КУ
о покретању поступка јавне набавке 
за јавну набавку Путничко-теренског возила за потребе Дома Здравља „Мали Зворник“

Одлука о покретању поступка

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Одржана акција превентивних прегледа на старом мосту

Поводом светскод дана дијабетеса јуче је у Малом Зворнику, на старом мосту, одржана акција превентивних прегледа у организацији Дома здравља Мали Зворник и Удружења дијабетичара "Диабета Бирач" из Зворника. Према евиденцији организатора око 500 суграђана из обе општине је искористило ове бесплатне прегледе мерења шечера у крви, крвног притиска и индекса телесне масе (БМИ).

Акција поводом светског дана дијабетеса

Поводом светског дана дијабетеса, у организацији Дома здравља Мали Зворник и Удружења дијабетичара "Дијабет Бирач" из Зворника данас од 10 до 14 часова биће организована акција мерења шећера у крви и крвног притиска на старом мосту.
Позивамо све суграђане да се одазову овом позиву и бесплатно изврше превентивни преглед.

Обавештење о вакцинацији против грипа

Вакцинација против грипа врши се сваког радног дана од 10 до 13 часова у просторијама специјалистичке службе а биће вршена и по теренским амбулантама.

Пре вакцинације, обавезно је да се  да се пацијенти јаве изабраном лекару и добију налог за вакцину.

Оглас за пријем у радни однос доктора медицине на одређено време

Објављено 17.10.2016. године

 

Дом здравља Мали Зворник објављује Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом, до повратка запослене са породиљског одсуства

1. Доктор медицине - 1 (један) извршилац

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања на интернет адресама Министарства здравља Републике Србије и Дома здравља "Мали Зворник".

Текст конкурса

Одлука о избору кандидата

Јавна набавка 09/16 - Санитетски материјал

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије, број 124/1214/15 и 68/15)  и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Санитетски материјал обликована по партијамаброј 9/16, 

 

ДОМ ЗДРАВЉА МАЛИ ЗВОРНИК
РИБАРСКА БР.25, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује:

ПОЗИВ
За подношење понуда за јавну набавку мале вредности
Санитетски материјал

Позив за достављање понуда>>>

Конкурсна документација>>>

Јавна набавка 08/16 - Лабораторијски материјал

На основу члана 60. Законао јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије, број 124/12, 14/15и 68/15)  и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредностиЛабораторијски материјал обликована по партијамаброј 8/16,

 

ДОМ ЗДРАВЉА МАЛИ ЗВОРНИК
РИБАРСКА БР.25, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује:

ПОЗИВ
За подношење понуда за јавну набавку мале вредности
Лабораторијски материјал

Позив за достављање понуда>>>

Конкурсна документација>>>

2011. Дом здравља Мали Зворник
By: Fresh Joomla templates