Оглас за пријем у радни однос специјалисте гинекологије и акушерства на одређено време

Објављено 02.08.2016. године

Конкурс продужен до 15.09. 2016. године

Дом здравља Мали Зворник објављује Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом, за временски период до 2 године:

1. Специјалиста гинекологије и акушерства - 1 (један) извршилац

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања на интернет адресама Министарства здравља Републике Србије и Дома здравља "Мали Зворник". Конкурс продужен до 15.09. 2016. године

Текст огласа

Јавна набавка 06/16 - Лабораторијски материјал

На основу члана 60. Законао јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије, број 124/12, 14/15и 68/15)  и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредностиЛабораторијски материјал обликована по партијамаброј 6/16,

 

ДОМ ЗДРАВЉА МАЛИ ЗВОРНИК
РИБАРСКА БР.25, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује:

ПОЗИВ
За подношење понуда за јавну набавку мале вредности
Лабораторијски материјал

Позив за достављање понуда>>>

Конкурсна документација>>>

Одлука о додели уговора за партију I >>>

Одлука о обустави поступка за партију II>>>

Оглас за пријем у радни однос дипломираног фармацеута - медицинског биохемичара на неодређено време

06.06.2016. године

Дом здравља Мали Зворник објављује Јавни оглас за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом:

1. Дипломирани фармацеут - медицински биохемичар - 1 (један) извршилац

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања на интернет адресама Министарства здравља Републике Србије и Дома здравља "Мали Зворник".

Текст огласа>>>

 Одлука о избору кандидата>>>

Оглас за пријем у радни однос доктора медицине на одређено време

01.06.2016. године

Дом здравља Мали Зворник објављује Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом због повећаног обима посла, на период од једне године, и то:

1. Доктор медицине - 1 (један) извршилац

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања на интернет адресама Министарства здравља Републике Србије и Дома здравља "Мали Зворник".

Текст огласа>>>

 

Јавна набавка 05/16 - Канцеларијски материјал

На основу члана 60. Законао јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије, број 124/12, 14/15и 68/15)  и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредностиКанцеларијски материјал обликована по партијамаброј 5/16, 

ДОМ ЗДРАВЉА МАЛИ ЗВОРНИК
РИБАРСКА БР.25, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује:

ПОЗИВ

За подношење понуда за јавну набавку мале вредности
Канцеларијски материјал

Позив за достављање понуда>>>

Конкурсна документација>>>

Појашњење конкурсне документације>>>

Одлука о додели уговора>>>

Оглас за пријем у радни однос доктора медицине на одређено време

24.05.2016. године

Дом здравља Мали Зворник објављује Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом због повећаног обима посла, на период од једне године, и то:

1. Доктор медицине - 1 (један) извршилац

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања на интернет адресама Министарства здравља Републике Србије и Дома здравља "Мали Зворник".

Текст огласа>>>

Одлука о избору кандидата>>>

 

Јавна набавка 04/16 - Санитетски материјал

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15)  и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Санитетски материјал обликована по партијама број 4/16, 

ДОМ ЗДРАВЉА “МАЛИ ЗВОРНИК“
РИБАРСКА БР.25, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује:

ПОЗИВ
За подношење понуда за јавну набавку мале вредности
Санитетски материјал 

Позив>>>

Конкурсна документација>>>

Појашњење конкурсне документације>>>

Измењена Конкурсна документација>>>

Обавештење о продужењу рока>>>

Појашњење конкурсне документације 2>>>

Одлука о обустави поступка за партије V и VIII>>>

Одлука о додели уговора>>>

Јавна набавка 03/16 - Лабораторијски материјал

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15)  и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Лабораторијски материјал обликована по партијама број 3/16, 

ДОМ ЗДРАВЉА “МАЛИ ЗВОРНИК“
РИБАРСКА БР.25, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује:

ПОЗИВ
За подношење понуда за јавну набавку мале вредности
Лабораторијски материјал

Позив>>>

Конкурсна документација>>>

Појашњење конкурсне документације>>>

Појашњење конкурсне документације 2>>>

Одлука о додели Уговора>>>

Одлука о обустави поступка>>>

Обавештење о закључењу уговора - партија I>>>

Обавештење о закључењу уговора - партија III>>>

Оглас за продају демонтиране фасадне столарије путем јавног надметања

Комисија за споровoђење поступка јавног надметања – лицитације за продају демонтиране фасадне столарије са објекта Дома здравља „Мали Зворник“, на основу Одлуке управног одбора Дома здравља „Мали Зворник“ бр.995 од 20.11.2015.године и Решења о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања – лицитације за продају демонтиране фасадне столарије бр.955/1 од 29.03.2016.године расписује

 

О Г Л А С

ЗА ПРОДАЈУ ДЕМОНТИРАНЕ ФАСАДНЕ СТОЛАРИЈЕ СА ОБЈЕКТА

ДОМА ЗДРАВЉА „МАЛИ ЗВОРНИК“ ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

Оглас>>>

Јавна набавка 02/16 - Набавка лекова

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15)  и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Набавка лекова обликована по партијама број 2/16, 

ДОМ ЗДРАВЉА “МАЛИ ЗВОРНИК“
РИБАРСКА БР.25, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује:

ПОЗИВ

За подношење понуда за јавну набавку мале вредности
Набавка лекова

Позив>>>

Конкурсна документација>>>

Одлука о додели Уговора>>>

Одлука о обустави поступка за партије I, III и IV>>> 

Обавештење о обустави поступка>>>

Обавештење о закључењу уговора - Партија II>>>

2011. Дом здравља Мали Зворник
By: Fresh Joomla templates