Измењена Јавна набавка 02/14 - Медицински - санитетски потрошни материјал

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ( „ Сл.гласник РС“, бр.124/12) наручилац Дом здравља Мали Зворник објављује следеће

  ОБАВЕШТЕЊЕ

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И
ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

 Обавештавамо све потенцијалне понуђаче у поступку јавне набавке мале вредности бр.02/14, чији је предмет набвака санитетског материјала, за које је јавни позив објављен на порталу Јавних набавки и интернет страници 19.02.2014.године да је у складу са чл. 63 ЗЈН дошло до измене и допуне конкурсне документације. 

КОНКУРСНА документација (исправљена)>>>

 

Опширније...

Јавна набавка 03/14 - Медицински - санитетски потрошни материјал

Дом здравља Мали Зворни кобјављује Позив за подношење понуда за набавку медицинско - санитетског потрошног материјала.

Предмет јаввне набавке је обликован у 5 партија, тако да се свака партија посебно може уговарати и то:

партија 1- реагенси за апарат CELL – DYN 1700
партија 2 - реагенси за апарате NYCO CARD READER II и BT 1500
партија 3 - вакутејнери
партија 4 – реагенси за биохемијски апарат
партија 5 – остали потрошни материјал 


ПОЗИВ за подношење понуде

КОНКУРСНА документација

Извештај о стручној оцени понуда (.pdf)>>>

Допунски извештај о стручној оцени понуда (.pdf)>>>

ОДЛУКА о додели Уговора (.pdf)>>>

Обавештење о закључењу Уговора >>>

Опширније...

Јавна набавка 02/14 - Медицински - санитетски потрошни материјал

Дом здравља Мали Зворник објављује Позив за подношење понуда за набавку медицинско - санитетског потрошног материјала.

Предмет јаввне набавке је обликован у 7 партија, тако да се свака партија посебно може уговарати и то:

партија 1-Игле и шприцеви
партија 2 – Санитетски потрошни материјал
партија 3 – ЕКГ траке
партија 4Траке за мерење шећера за апарат  ACCU-CHEK
партија 5 – Дезинфекциона средства
партија 6Остали стоматолошки потрошни материјал
партија 7Цитостатички материјал

ПОЗИВ за подношење понуде

КОНКУРСНА документација

ИЗВЕШТАЈ о стручној оцени понуда

Обавештење о закључењу Уговора >>>

Опширније...

Дом здравља "Мали Зворник" добио акредитацију на период од 3 године

Дом здравља "Мали Зворник" добио акредитацију на период од 3 године. У оквиру активности Министарства здравља у области сталног унапређења квалитета, током 2013. године, и уз финасијску подршку Министарства, 38 здравствених установа примарне здравствене заштите је успешно прошло процес акредитације.


Завршни извештај о акредитацији за Дом здравља „Мали Зворник“ >>>

Опширније...

Извршено оцењивање квалитета рада и пружања здравствених услуга

У пeриоду од 12-14. новембра у Дому здравља „Мали Зворник“ боравио је тим за спољашње оцењивање Агенције за акредитацију здравствених установа. Тим је извршио оцењивање квалитета рада и пружања здравствених услуга у здравственој установи у односу на Стандарде за акредитацију здравствених установа примарног нивоа здравствене заштите („Сл.гласник РС“ број 25/11).

 

Координатор за акредитацију у Дому здравља Мали Зворник  је Др Гордана Цмиљановић, специјалиста опште медицине и помоћник директора.


Опширније...

Министарка здравља посетила Дом здравља Мали Зворник

     Министарка здравља Др Славица Ђукић-Дејановић је у суботу, 02. новембра, посетила Дом здравља у Малом Зворнику и том приликом свечано отворила и обишла дограђени део Службе хитне помоћи који је намењен хитном збрињавању пацијената, као и простор за саветовалишни и превентивни рад. 

Опширније...

Министарка здравља у посети Дому здравља Мали Зворник

     У суботу, 02. новембра 2013. године у посету Дому здравља Мали Зворник долази министарка здравља у Влади Републике Србије проф. др Славица Ђукић - Дејановић.

Национални водичи добре медицинске праксе

          Водичи добре клиничке праксе су систематски развијани докази који треба да помогну пружаоцима и корисницима здравствених услуга у доношењу најбоље могуће одлуке за третирање одређених клиничких стања. Водичи су намењени пре свега лекарима, као помоћ у раду, али истовремено водич је транспарентан и доступан пацијенту који више није пасиван посматрач у процесу здравствене заштите, већ добро информисан и активан учесник у сопственом лечењу.


Водич за безбедни прекид трудноће (506.07 kB)

Водич за дијагностиковање и лечење алкохолизма (732.13 kB)

Водич за дијагностиковање и лечење алцхајмерове болести (421.13 kB)

Водич за дијагностиковање и лечење гихта (358.31 kB)

Водич за дијагностиковање и лечење карцинома оваријума (490.96 kB)

Опширније...

Оцењивање квалитета рада и пружања здравствених услуга

У Дому здравља Мали Зворник  од 12.11.2013. до 14.11.2013.године обавиће се спољашње оцењивање квалитета рада и пружања здравствених услуга у здравственој установи у односу на Стандарде за акредитацију здравствених установа примарног нивоа здравствене заштите („Сл.гласник РС“ број 25/11).

Координатор за акредитацију у Дому здравља Мали Зворник  је Др Гордана Цмиљановић, специјалиста опште медицине и помоћник директора.

2011. Дом здравља Мали Зворник
By: Fresh Joomla templates