Јавне набавке

Управни одбор Дома здравља Мали Зворник, на основу члана 22. став 1. Закона о јавним набавкама и члана 22. Статута доноси и објављује Правилник о набавкама.

Управни одбор Дома здравља Мали Зворник, на основу члана 22. став 1. Закона о јавним набавкама и члана 22. Статута, на седници одржаној 03.07.2018. године донео је Измене плана јавних набавки за 2018 годину

Актуелне јавне набавке:

 

Јавна набавка 01/2020 - Набавка лабораторијског материјала за партију 2 - реагенси за биохемијски апарат


Јавна набавка 06/19 - Набавка нафтних дериватау за потребе Дома здравља Мали Зворник

Јавна набавка 02/19 - Набавка реагенаса за лабораторију за потребе Дома здравља Мали Зворник

Јавна набавка 01/19 - Набавка санитетског материјала за партије 5, 6 и 8 за потребе Дома здравља Мали Зворник

 

Јавна набавка 06/18 - Радови на реконструкцији мртвачнице и надстрешнице на објекту Дома здравља за потребе Дома здравља Мали Зворник

Јавна набавка 06/18 - Радови на реконструкцији мртвачнице и надстрешнице на објекту Дома здравља за потребе Дома здравља Мали Зворник

Јавна набавка 04/18 - Радови на реконструкцији мртвачнице и надстрешнице на објекту Дома здравља за потребе Дома здравља Мали Зворник

Јавна набавка 02/17 - Набавка нафтних деривата за потребе Дома здравља Мали Зворник

Јавна набавка 03/17 - Санитетски материјал

Јавна набавка 04/17 - Нафтни деривати

Јавна набавка 05/17 - Санитетски материјал

Јавна набавка 06/17 - Санитетски материјал 

Јавна набавка 07/17 - Радови на реконструкцији мртвачице и надстрешнице

Јавна набавка 08/17 - Остали потрошни материјал за потребе Дома здравља Мали Зворник

 

Окончане: 

2016. године

Јавна набавка 02/16 - Набавка лекова  

Јавна набавка 03/16 - Лабораторијски материјал

Јавна набавка 04/16 - Санитетски материјал

Јавна набавка 05/16 - Канцеларијски материјал

Јавна набавка 06/16 - Лабораторијски материјал 

Јавна набавка 07/16 - Санитетски материјал

 

Јавна набавка 12/16 - Путничко-теренско возило


2015. година

Јавна набавка 02/15 - Лекови (обустављен поступак)

Јавна набавка 03/15 - Лабораторијски материјал

Јавна набавка 04/15 - Санитетски материјал

Јавна набавка 05/15 - Канцеларијски материјал

Јавна набавка 06/15 - Материјал за одржавање хигијене

Јавна набавка 09/15 - Замена столарије

Јавна набавка 11/15 - Вакутајнери

Јавна набавка 11/15 - Извођење грађевинско-занатских радова 

Јавна набавка 13/15 - Адаптација дела објекта Дома здравља „Мали Зворник“

Јавна набавка 14/15 - Доградња надстрешнице са северне стране објекта Дома здравља „Мали Зворник“

 

2014. година

Јавна набавка 02/14 - Медицински - санитетски потрошни материјал

Јавна набавка 03/14 - Медицински - санитетски потрошни материјал

Јавна набавка 04/14 - Ампулирани лекови

Јавна набавка 05/14 - Путнички аутомобил

Јавна набавка 06/14 - Инсталирање опреме за заштиту од пожара 

Јавна набавка 07/14 - Набавка рендген апарата

2011. Дом здравља Мали Зворник
By: Fresh Joomla templates